Skip to main content

Πολιτική Απορρήτου

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Καλώς ήρθατε στη πολιτική απορρήτου της εταιρείας Πάττας Α. – Μπαντούνας Κ. Ι.Κ.Ε. Η παρούσα πολιτική απορρήτου αποτελεί ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, και κάθε άλλης χρήσης των πληροφοριών που μας παρέχετε, καθώς και της προστασίας των δικαιωμάτων σας ως προς τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες από πελάτες ή οδηγούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τηλεφωνικών κλήσεων, των επαφών εξυπηρέτησης πελατών, των ιστότοπων και άλλων πηγών, όπως το Email της εταιρείας μας.

Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε:

 • Δεδομένα ταυτότητας περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο (Επωνυμία για τις Ατομικές Επιχειρήσεις), πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Δελτίο Ταυτότητας (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), ή Διαβατήριο (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), Άδεια διαμονής, Άδεια Οδήγησης σε ισχύ (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης).
 • Δεδομένα επικοινωνίας περιλαμβάνουν τη διεύθυνση κατοικίας, Email, και αριθμούς τηλεφώνου.
 • Οικονομικά δεδομένα περιλαμβάνουν τον ΑΦΜ, τραπεζικό λογαριασμό, στοιχεία κάρτας πληρωμής, ένδειξη εξαίρεσης από ΦΠΑ, Δραστηριότητα (για τις Ατομ. Επιχ.), ΔΟΥ (για τις Ατομ. Επιχ.), Έδρα (για τις Ατομ. Επιχ.).
 • Στοιχεία Πιστοληπτικoύ Ελέγχου και Νομιμοποιητικά έγγραφα (για τις Ατομ.Επιχ.).

Οποιοσδήποτε χρήστης/πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Στους ιστοτόπους μας χρησιμοποιούμε “cookies”. Σχετικές πληροφορίες για την πολιτική cookies, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας πως σε περίπτωση που χρειαστεί να μας δώσετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι παραλάβαμε την συναίνεσή σας, όπου απαιτείται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

3. ΣΚΟΠΟΙ

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι μόνο με τη συγκατάθεση σας για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, ή για να ληφθούν μέτρα μετά από αίτημά σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που ζητάτε από εμάς και να εκτελέσουμε άλλες δραστηριότητες σχετικές με αυτές τις υπηρεσίες ή προϊόντα όπως τη συντήρηση και ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου που ενοικιάζετε από εμάς.
Tα στοιχεία επικοινωνίας σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή για να σας στείλουμε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εφόσον το επιτρέπετε εσείς.
Όπου επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορούμε νομίμως να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας στείλουμε εμπορικές ανακοινώσεις όπως έρευνες ικανοποίησης πελάτη ή αξιολόγησης των υπηρεσιών μας και προσφορές, με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μπορείτε να διαγραφείτε από την παραλαβή τέτοιων μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι αν ασκήσετε αυτές τις επιλογές, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες σχετικά με το λογαριασμό σας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε και σε απάντηση σε οποιεσδήποτε αιτήσεις για πληροφορίες από εσάς. Σημειώστε επίσης ότι αυτή η διαδικασία διαγραφής μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και άλλες πληροφορίες εάν απαιτείται τέτοια επεξεργασία, όταν είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπως για συμμόρφωση με το νόμο ή σε απάντηση σε κλήτευση, δικαστική απόφαση, αίτηση επιβολής του νόμου ή άλλη νομική διαδικασία.

4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

Η εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Ενδεικτικά αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι:

 • Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία μας χρήστες των σημάτων και κατά περίπτωση των συστημάτων μας (συνεργάτες franchisees).
 • Οι εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (οι οποίες βρίσκονται εντός ή εκτός Ευρώπης), που εντάσσονται στο παγκόσμιο σύστημα κρατήσεων αυτοκινήτων και διαχειρίζονται κρατήσεις, με τις οποίες μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετιζόμενες με τις δραστηριότητές μας στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις προσωπικές πληροφορίες της κράτησης σας, που καταχωρήθηκαν μέσω αντίστοιχης εφαρμογής. Τα Δεδομένα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή σας. Γίνεται μνεία ότι προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται και προς χώρες εκτός Ε.Ε (για την εξυπηρέτηση κρατήσεων εκτός Ε.Ε), υπό τον όρο ότι αυτές διαθέτουν δικό τους νομοθετικό πλαίσιο, επαρκές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας.
 • Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας σε οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματα της Εταιρείας μας.
 • Συνεργαζόμενες εταιρείες στην μίσθωση οχημάτων.
 • Πάροχοι νομικών υπηρεσιών (δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες) για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας μας έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, δικαστικών και διοικητικών αρχών, ανεξάρτητων αρχών και φορέων.

5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους πελάτες μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή εφόσον έχει επιτραπεί από εσάς ή απαιτείται από το νόμο. Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Διαθέτετε όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και γενικά της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Ειδικά, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, αναθεώρησης ή ενημέρωσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τη συναίνεση ως βάση για επεξεργασία, μπορείτε πάντα να αποσύρετε αυτή τη συναίνεση.

7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως προβλέπεται παρακάτω στην πολιτική.
Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική οποιαδήποτε στιγμή, αλλά οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@padourentals.gr.
Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μήνα. Ενδεχομένως να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο από έναν μήνα για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλλει μια σειρά από αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά.


© Padou Rentals. All rights reserved. Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Builders.